Keramiku, kreslení a malování dělám od dětství. Vystudovala jsem 2 střední školy. Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí a Střední uměleckou školu keramickou v Bechyni (obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu). Po mateřské dovolené (od roku 2011) jsem začala v tomto oboru podnikat. Nejvíc mě baví vyrábět různé postavy - hlavně anděly, skřítky, Madony, vodníky aj. bytosti. Vyučuji kurzy keramiky pro děti a pro dospělé. A dále pořádám kurzy pro dospělé - Automatickou kresbu, Kurzy olejomalby, Kurzy kresby pravou mozkovou hemisférou, ale i kurzy na duchovní téma (andělský kurz, channeling nebo práci s kyvadlem). Dále pořádám kurzy - decoupage, malování na sklo, malování na hedvábí, pletení z pedigu, drátkování apod.

Motto:" V dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí pro to, být sám sebou, být autentický, mít čas a prostor poznat lépe sebe i druhé. Mé kurzy jsou o poznávání skrze umění, skrze tvůrčí proces. Probuďte v sobě fantazii a tvořivost, která nemá hranice."

Dělám práci, která mě opravdu baví a baví to i účastníky mých kurzů, protože se na mé kurzy hlásí opakovaně. Mám radost, že oni mají radost při samotné tvorbě i ve chvíli, kdy vidí svůj výrobek v konečné fázi, když se vyndá z pece. Naše radost je oboustranná a naplňující, když vidíme ty krásné výrobky. Přesvědčte se samy ve fotogalerii nebo přímo na účastni v některém z mých kurzů.

Absolvovala jsem tyto kurzy:

1) Systematický kurz arteterapie v počtu 100 hodin - v roce 2003 pod vedením PhDr. H. Strnadlové v Praze

2) Arteterapeutická práce s hlínou - v roce 2003 pod vedením Dipl. Kt Beate Albrich v Praze

3) Kurzy floristiky - v roce 2003 ve floristické škole v Hradci Králové - aranže ze živých i suchých květin - pod vedením Ing. E. Suché

4) Kurzy lidové tvorby - v letech 2002 - 2003 v Praze - letní kurzy v Klubu lidové tvorby (drátkování, batikování, pletení z pedigu a proutí, výroba postaviček z kukuřičného šustí, šité postavičky z látky, malba na sklo, postavičky z korálků apod.) pod vedením D. Jarošové

5) Kurzy Reiki - v letech 2009 - 2011 - absolvovala jsem všechny stupně reiky a mám i závěrečný nejvyšší stupeň učitelství - pod vedením léčitelky J. Tomešové ve Studenci

6) Andělský kurz - 2010 - pod vedením léčitelky J. Tomešové ve Studenci

7) Kurz práce s kyvadlem - 2010 - pod vedením léčitelky J. Tomešové ve Studenci

8) Kurz vykládání různých druhů karet, léčení s drahokamy, základy masáží a práce s energií těla
- 2011 - J. Tomešová ve Studenci

9) Kurzy Shambally - 2011 - pod vedením J. Tomešové ve Studenci

10) Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou (2012) - pod vedením I. Vejnarové ve Studenci

11) Kurz automatické kresby - víkendový kurz - v roce 2014 - v pod vedením J. Beranové v Praze

12) Škola Zdeňky Blechové - kurzy Automatická kresba, Channeling, Řešíme si rodinné zatížení, Učíme se mít rádi - 2 víkendy v roce 2015 pod vedením Z. Blechové v Plzni.

13) Vítězný dech - 2016 - 3 denní kurz pod vedením duchovní učitelky Gany (Gantulgy Ganjuury z Mongolska) - pravidelné semináře, meditace a jóga